Banks in Vietnam

Các ngân hàng chung tay đóng góp cho công tác chống dịch Covid và hạn mặn

Thời gian qua, toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải oằn mình đối mặt với dịch bệnh Covid-19. Các hoạt động bị đình trệ, đóng băng. Nền kinh tế bị tổn hại nghiêm trọng. Không chỉ phải đối phó với dịch bệnh, người dân miền Tây còn phải chịu bao khó khăn, vất vả với…

Continue Reading