Banks in Vietnam

Trải nghiệm với gói tài khoản ngân hàng tích hợp của Viecombank

Nhằm giúp người tiêu dùng tiết kiệm được khoảng thời gian mua sắm như hình thức mua hàng combo theo gói sản phẩm, ngân hàng Vietcombank đã ứng dụng mô hình này để triển khai gói tài khoản ngân hàng. Theo đó có 2 gói tài khoản được Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân. Đó là chỉ việc đăng…

Continue Reading